سلام دوست عزیز

به آزمون هوش‌های چندگانه گاردنر خوش آمدید. آزمونی که پیش روی شما قرار گرفته است، آزمون هوش‌های چندگانه گاردنر می‌باشد که توسط هوارد گاردنر طراحی و پایه گذاری شده است. در این آزمون 8 هوش معرفی شده توسط گارد مورد سنجش و بررسی قرار می‌گیرد که این 8 هوش عبارت است از: هوش کلامی-زبانی، هوش ریاضی-منطقی، هوش بصری-فضایی، هوش موسیقایی، هوش هوش بدنی-جنبشی، هوش درون فردی، هوش بین فردی و هوش طبیعت گرایی.

دقت داشته باشید که این آزمون حدوداً 15 دقیقه از وقت شما را به خود اختصاص می‌دهد لذا زمان مناسبی را برای آن در نظر بگیرید و به تمام سؤالات پاسخ داده و در هنگام پاسخ به سؤال آن چیزی که “هستید” را مبنا قرار دهید نه آن چیزی که “دوست دارید باشید”.

لطفا برای هر سوال یکی از امتیازهای 1 تا 5 را انتخاب کنید.

1 = به هیچ وجه شبیه من نیست / 2 = اندکی شبیه من است / 3 = در حد متوسط شبیه من است / 4 = تا حد زیادی شبیه من است / 5= کاملا شبیه من است