دوره برنامه ریزی و مدیریت زمان

دوره برنامه ریزی و مدیریت زمان (GTD) اکثر افراد برنامه‌ریزی و مدیریت زمان را به عنوان یک مهارت مهم در…

690,000 تومان